اقامه نماز صبح با ماسک شیمیایی در عربستان + عکس

در این عکس که در سال ۱۹۹۰ و در جریان حمله عراق به کویت ثبت شده است، اقامه نماز صبح در یک پناهگاه در شرق عربستان سعودی همراه با ماسک شیمیایی به چشم می خورد

در این عکس که در سال ۱۹۹۰ و در جریان حمله عراق به کویت ثبت شده است، اقامه نماز صبح در یک پناهگاه در شرق عربستان سعودی همراه با ماسک شیمیایی به چشم می خورد

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI