خاتمی در عروسی دختر مهدی خزئلی + عکس

khatamy-Wedding-khazaaali

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

شکل صحیح نام ایشان “خزعلی” است.

نويسنده ديدگاه :اعتمادی

لعنت بر خاتمی فتنه گر

نويسنده ديدگاه :محمد امین

درود بر خاتمی

KHAMENEI