جعفر توفیقی از وزارت علوم رفت

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن تائید ترک وزارت علوم از سوی جعفر توفیقی مشاور عالی فرجی دانا، گفت: با توجه به اینکه جعفر توفیقی مشاور عالی فرجی دانا بوده است و در حال حاضر فرجی دانا دیگر وزیر علوم نیست بنابراین توفیقی نیز به طور طبیعی سمتی در وزارت علوم ندارد. […]

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن تائید ترک وزارت علوم از سوی جعفر توفیقی مشاور عالی فرجی دانا، گفت: با توجه به اینکه جعفر توفیقی مشاور عالی فرجی دانا بوده است و در حال حاضر فرجی دانا دیگر وزیر علوم نیست بنابراین توفیقی نیز به طور طبیعی سمتی در وزارت علوم ندارد.

وی افزود: براساس قانون اگر نجفی تمایل به حضور توفیقی داشته باشد باید دوباره به وی پیشنهاد دهد ولی در حال حاضر به طور قانونی توفیقی سمتی در وزارت علوم ندارد.

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI