تصویری دیده نشده از بازیگران واقعی فیلم «چ»

فیلم بلند سینمایی «چ»، ساخته «ابراهیم حاتمی کیا» در اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳شمسی، بار دیگر، یاد و خاطره یکی از حماسه های ماندگارِ انقلاب اسلامی و حماسه آفرینانش را احیا نمود. سرداران بزرگوار دکتر «مصطفی چمران ساوجی» و «علی اصغر طهرانی فرد» که در مرداد ماه ۱۳۵۸ شمسی، در ماجرای «پاوه» و ختم غائله […]

فیلم بلند سینمایی «چ»، ساخته «ابراهیم حاتمی کیا» در اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳شمسی، بار دیگر، یاد و خاطره یکی از حماسه های ماندگارِ انقلاب اسلامی و حماسه آفرینانش را احیا نمود. سرداران بزرگوار دکتر «مصطفی چمران ساوجی» و «علی اصغر طهرانی فرد» که در مرداد ماه ۱۳۵۸ شمسی، در ماجرای «پاوه» و ختم غائله ی دردناک ضدانقلاب در این شهر، نقشی تعیین کننده داشتند و امروز پس از ۳۵ سال، به بهانه آخرین ساخته ی یک کارگردانِ خوش نام و باورمند، نام آنان بار دیگر در میان عام وخاص، می درخشد. هفته نامه «پنجره» در  شماره ۲۰۸ خود، با اختصاص پرونده ای موضوعی به ماجرای تاریخی «حصرِ پاوه» اقدام به انتشار تصویری تاریخی و تا کنون دیده نشده از دو قهرمانِ نبردِ پاوه، یعنی چمران و وصالی نموده است که مشرق، افتخار بازنشر آن را در گروه جهاد و مقاومت دارد. عکاس و تاریخ دقیق ثبت این نمای تاریخی مشخص نیست اما با توجه به لباسی که دکتر چمران به تن دارد(مقایسه شود با عکس منتشر شده از دکتر چمران در روزنامه اطلاعات در فردای ماجرا)، قدر مسلم، این عکس در فردای ختم غائله (۲۵ یا ۲۶در مرداد ماه ۱۳۵۸)به دنبالِ صدورِ حکم تاریخی حضرت امام برداشته شده است:

عکسی دیده نشده از قهرمانان فیلم «چ»

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI