سید محمد خاتمی در قلیانسرا + عکس

ظهور۱۲ ؛ تصویری که مشاهده میکنید مدت هاست در فضای مجازی منتشر شده است . همچنین بخوانید افاضات مرد گفتگوی تمدن ها را : به قرآن نمی شود استناد کرد ؛ در حال حاضر مطالب قرآن با برخی دریافتهای بشری سازگار نیست چرا که احکام آن متناسب با زندگی قبیله ای است. زندگی مورد نظر […]

ظهور۱۲ ؛ تصویری که مشاهده میکنید مدت هاست در فضای مجازی منتشر شده است .

همچنین بخوانید افاضات مرد گفتگوی تمدن ها را : به قرآن نمی شود استناد کرد ؛ در حال حاضر مطالب قرآن با برخی دریافتهای بشری سازگار نیست چرا که احکام آن متناسب با زندگی قبیله ای است. زندگی مورد نظر اسلام زندگی قبیله ای است ، پس قرآن کریم برای ما قابل استناد نیست.

منبع :
(کیهان ۱۳۸۷/۰۶/۱۲)
(ماهنامه کیان ، بهمن ۷۷)

۱۲ تیر ۱۳۹۳ |
KHAMENEI