تصاویر| بگو مگو حسن روحانی با رحیم پور ازغدی در نماز جمعه

عکس/ روحانی و رحیم‌پور در نماز جمعه

عکس/ روحانی و رحیم پور در نماز جمعه

عکس/ روحانی و رحیم‌پور در نماز جمعه

۱۷ خرداد ۱۳۹۳ |
KHAMENEI