امشب واریز یارانه مرحله نهم

یارانه نقدی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: یارانه نقدی مرحله نهم به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان بدون تغییر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. بهروز مرادی گفت:یارانه نقدی مرحله نهم مربوط به آبان‎ماه ماه امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. رئیس […]

یارانه نقدی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود

رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: یارانه نقدی مرحله نهم به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان بدون تغییر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

بهروز مرادی گفت:یارانه نقدی مرحله نهم مربوط به آبان‎ماه ماه امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، اظهار داشت: یارانه نقدی مرحله نهم به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه هااظهار داشت: مبلغ واریز شده به حساب خانوارها از ساعت ۸ صبح فردا سه شنبه قابل برداشت است.

گفتنی است پرداخت یارانه نقدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از دیماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون در ۸ مرحله یارانه نقدی ۱۰ ماه از دیماه ۸۹ تا مهر ۹۰ به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

۹ آبان ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI