موشک باران شهرک های صهیونیستی توسط مجاهدین فلسطینی

الجزیره به تصویر کشید؛ فیلم // موشک باران شهرک های اسرائیلی توسط مجاهدین فلسطینی مبارزان فلسطینی در پاسخ به بمباران غزه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی، شهرک های صهیونیست نشین را با موشک های «قسام» و «گراد» هدف قرار دادند. دانلود … http://jamnews.ir/Images/News/AtachFile/8-8-1390/FILE634556072699250000.flv …

الجزیره به تصویر کشید؛
فیلم // موشک باران شهرک های اسرائیلی توسط مجاهدین فلسطینی

مبارزان فلسطینی در پاسخ به بمباران غزه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی، شهرک های صهیونیست نشین را با موشک های «قسام» و «گراد» هدف قرار دادند.

http://jamnews.ir/Images/News/AtachFile/8-8-1390/FILE634556072699250000.flv
۹ آبان ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI