بحث ميان لاريجاني و مطهري +‌ فیلم

جام‌جم آنلاين: علي مطهري گفت: اعلام وصول سوال از رييس جمهور اتفاق‌ مثبتي بود و من صبر خواهم كرد تا ببينم هيات رييسه در عمل به وظيفه قانوني خود تا چه ميزان جدي است، آنگاه در مورد استعفا تصميم لازم را خواهم گرفت. دانلود … …

جام‌جم آنلاين: علي مطهري گفت: اعلام وصول سوال از رييس جمهور اتفاق‌ مثبتي بود و من صبر خواهم كرد تا ببينم هيات رييسه در عمل به وظيفه قانوني خود تا چه ميزان جدي است، آنگاه در مورد استعفا تصميم لازم را خواهم گرفت.

دانلود

۹ آبان ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI