حداکثر مجازات نصرتی و شیث دو سال محرومیت است

مرجع خبری پرسپولیس : کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌تواند طبق آئین‌نامه بازیکنان متخلف پرسپولیس را تا دوسال محروم کند. رفتار غیر اخلاقی و دور از شأن محمد نصرتی و شیث رضایی دو بازیکن پرسپولیس در شادی پس از گل به داماش مصداق رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه‌ای فوتبال است و با بازیکنان متخلف […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/14j6awpzn97a43oklti6.jpg

مرجع خبری پرسپولیس : کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌تواند طبق آئین‌نامه بازیکنان متخلف پرسپولیس را تا دوسال محروم کند.

رفتار غیر اخلاقی و دور از شأن محمد نصرتی و شیث رضایی دو بازیکن پرسپولیس در شادی پس از گل به داماش مصداق رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه‌ای فوتبال است و با بازیکنان متخلف طبق ماده ۴۲ آئین‌نامه باید برخورد شود.

در این ماده از آئین‌نامه که اصل آن را در زیر آمده است حداکثر جریمه برای متخلفان دوسال محرومیت از حضور در فوتبال است. این حداکثر تنبیه در نظر گرفته شده در این ماده است و کمیته انضباطی می‌تواند تلفیقی از تنبیه‌های ذکر شده در این ماده را برای بازیکنان در نظر بگیرد.

ماده ۴۲ رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه ای فوتبال
بازیکنان و مربیان یا دست اندرکاران فوتبال چنانچه در زندگی اجتماعی و فعالیت‌های غیرفوتبالی خود، مرتکب اعمال غیرقانونی یا غیراخلاقی مغایر با شأن ورزشکاری شوند، به طوری که سبب وهن و یا بدبینی به جامعه فوتبال و نهادهای مرتبط با فوتبال شود، با توجه به حکم مراجع قضایی و شدت یا ضعف اعمال ارتکابی و تأثیر آن در جریحه دار نمودن اخلاق حسنه و نظم عمومی، تنبیهات ذیل، در مورد آنها به تنهایی یا با هم ، اجراء می‌شود:

الف: تذکر کتبی به متخلف با ارسال رونوشت به باشگاه

ب: توبیخ کتبی با درج در پرونده

ج: جریمه نقدی از ده میلیون تا سیصد میلیون ریال

د: محرومیت جلسه ای از دو تا هشت مسابقه رسمی یا محرومیت از فعالیت های رسمی از شش ماه تا دو سال

۸ آبان ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI