عزیز محمدی درباره حرکت زشت شیث و محمد نصرتی میگوید

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال گفت: ممکن است پس از صدور رای کمیته انضباطی درباره دو بازیکن پرسپولیس، کمیته منشور اخلاقی نیز وارد بحث شود و تصمیم خاصی بگیرد. عزیز محمدی درباره حرکت غیر اخلاقی دو تن از بازیکنان پرسپولیس در دیدار برابر داماش اظهار کرد: حرکت این دو بازیکن بسیار زننده بود و کمیته […]

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال گفت: ممکن است پس از صدور رای کمیته انضباطی درباره دو بازیکن پرسپولیس، کمیته منشور اخلاقی نیز وارد بحث شود و تصمیم خاصی بگیرد.

عزیز محمدی درباره حرکت غیر اخلاقی دو تن از بازیکنان پرسپولیس در دیدار برابر داماش اظهار کرد: حرکت این دو بازیکن بسیار زننده بود و کمیته منشور اخلاقی برای بررسی پرونده این عمل آن‌ها منتظر صدور رای کمیته انضباطی است تا پس از آن وارد بحث شود.

وی همچنین گفت که اگر رای کمیته انضباطی کامل و جامع باشد دیگر نیازی نیست که کمیته منشور اخلاقی وارد کار شود.

محمدی در پایان با اشاره به حرکت غیر اخلاقی دو بازیکن شاهین بوشهر که چند هفته قبل رخ داد و باعث محرومیت چند جلسه‌ای آن‌ها شد خاطرنشان کرد: حرکت پرسپولیسی‌ها بسیار زشت‌تر از حرکت بازیکنان شاهین بود و فکر می‌کنم تبعات بدتری برای آن‌ها داشته باشد.

۸ آبان ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI