فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني استان ها منتشر شد

فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني برخي استان‌هاي كشور منتشر شد فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني استان‌هاي خراسان شمالي ،زنجان،سمنان، فارس، قزوين، قم،كردستان،كرمان،تهران والبرز منتشر شد. به گزارش خبرنگار بازاركار، سازمان نظام پزشكي به منظور رفع نياز مراكز درماني و ايجاد اشتغال اعضاي سازمان اقدام به جمع‌آوري نيازهاي مراكز درماني به كادر پزشكي و درماني در ۳۱ استان […]

فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني برخي استان‌هاي كشور منتشر شد

فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني استان‌هاي خراسان شمالي ،زنجان،سمنان، فارس، قزوين، قم،كردستان،كرمان،تهران والبرز منتشر شد.


به گزارش خبرنگار بازاركار، سازمان نظام پزشكي به منظور رفع نياز مراكز درماني و ايجاد اشتغال اعضاي سازمان اقدام به جمع‌آوري نيازهاي مراكز درماني به كادر پزشكي و درماني در ۳۱ استان كشور نموده است.
بر اين اساس، متقاضياني كه مايل به اشتغال در يكي از مراكز درماني مي‌باشند علاوه بر امكان مستقيم با اين مراكز در صورت تمايل به دريافت معرفي‌نامه مي‌توانند با سازمان تماس حاصل نمايند.
نشريه بازاركار در صفحه ۶ شماره ۶۴۷ خود مورخ ۷آبان فرصت‌هاي شغلي كادر پزشكي و درماني استان‌هاي خراسان شمالي،زنجان،سمنان،فارس، قزوين،قم، كردستان،كرمان،تهران و البرز را درج نموده است.
ساير فرصت‌هاي شغلي ديگر استان‌ها در شماره‌هاي بعدي نشريه بازاركار درج مي‌شود.

۷ آبان ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI