در شرايط فعلي امكان حذف كنكور وجود ندارد

امكان حذف كنكور در شرايط فعلي وجود ندارد رييس سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به زمان حذف كنكور سراسري، گفت: آزمون سراسري اگر در سال ۹۲ حذف نشود، ولي آخرين سالي خواهد بود كه كنكور برگزار مي‌شود. محمد حسين سرورالدين با حضور در غرفه ايسنا در هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزار‌ي‌ها، با بيان […]

امكان حذف كنكور در شرايط فعلي وجود ندارد

رييس سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به زمان حذف كنكور سراسري، گفت: آزمون سراسري اگر در سال ۹۲ حذف نشود، ولي آخرين سالي خواهد بود كه كنكور برگزار مي‌شود.

محمد حسين سرورالدين با حضور در غرفه ايسنا در هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزار‌ي‌ها، با بيان اينكه بر اساس آنچه كه تاكنون كارگروه ماده ۴ قانون حذف كنكور اعلام كرده‌ قرار است كنكور تا سال ۹۲ حذف شود، اظهار كرد: در جلسه هفته آينده ممكن است تصميماتي در زمينه بحث حذف كنكور اتخاذ شود.

وي افزود: تاكنون مقرر شده است سوابق تحصيلي دورس سال سوم براي حذف كنكور لحاظ شود.

وي در خصوص سيستم امتحانات دبيرستان‌ها و در پاسخ به اينكه با شرايط فعلي آيا امكان حذف كنكور وجود دارد، به ايسنا گفت: اگر شرايط با سيستم فعلي باشد حذف كنكور امكان‌پذير نيست، مگر اينكه سيستم جديدي طراحي شود تا نگراني‌هاي موجود رفع شود.

بر چسب ها
۷ آبان ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI