دکتر عباسی ؛ در مناطق آزاد چه خبر است ؟ + فایل صوتی

به راستی در مناطق آزاد چه خبر است؟! چرا به این راحتی پول ها حیف و میل می شود…خوشبختانه دستگاه قضایی به صورت جدی پرونده فساد اخیر بانکی را دنبال و پیگیری می کند، البته فشارهایی به قوه قضاییه وارد می شود که باید این فشارها نادیده گرفته شود و مسئولین ذیربط همچنان با جدیت […]

به راستی در مناطق آزاد چه خبر است؟! چرا به این راحتی پول ها حیف و میل می شود…خوشبختانه دستگاه قضایی به صورت جدی پرونده فساد اخیر بانکی را دنبال و پیگیری می کند، البته فشارهایی به قوه قضاییه وارد می شود که باید این فشارها نادیده گرفته شود و مسئولین ذیربط همچنان با جدیت این پرونده را دنبال کند.

دانلود

این سخنرانی مربوط به دوره ریاست جمهوری خاتمی میباشد

۷ آبان ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI