عکس‌های منتشرنشده صدرعاملی از خمینی

این مجموعه که محصول شاتل کارگردان مطرح سینمای انقلاب، رسول صدر عاملی است، روزهای تبعید رهبری بزرگ را به همراه نزدیکترین حلقه نزدیکان او روایت می کند. در میان نزدیکان و سپردگان رهبر، در کنار پیر انقلاب ایران، تصویر کودکی ثبت شده است که اینک یادگار خمینی و ذخیره انقلاب ایران است. سید حسن خمینی که زاده روزهای تبعید و زاده تیعیدگاه نجف بود، اینجا در این عکس‌ها، کودک پرشور روزهای تبعید است همو که بعدها نوجوان جبهه های نبرد علیه تجاوز می شود و اکنون تنها یادگار رهبر کبیر و مفسر اندیشه های اوست و فردا… .
عکس گویا است، عکس تاریخ است، عکس حقیقتی برای امروز است… .

افزودن نظر

۲۰ بهمن ۱۳۸۹ | |