شعرآیت الله خامنه ای در جواب شعر معروف حضرت امام

شعرآیت الله خامنه ای در جواب شعر معروف حضرت امام
(من به خال لبت ای دوست گرفتار شده ام /  چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم)

تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی / تو طبیب همه ای از چه تو بیمار شدی


تو که فارق شده بودی ز همه کون و مکان / دار منصور بریدی همه تن دار شدی


عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر / ای که در قول و عمل شهره بازار شدی


مسجد و مدرسه را روح و روان بخشیدی / وه که بر مسجدیان نقطه پرگار شدی


خرقه پیر خراباتی ما سیره توست / امت از گفته در بار تو هشیار شدی


واعظ شهر همه عمر بزد لاف منی / دم عیسی مسیح از تو دیدار شدی


یادی از ما بنما ای شده آسوده ز غم / ببریدی ز همه خلق و به حق یار شدی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹ | |