سفر مجازی

سفر مجازی : شما با ورود به صفحه زیر میتوانید تصاویر سه بعدی از حرم ها و مکان های مذهبی را دریافت و در آن سفر مجازی (۳بعدی) داشته باشید…

صميمانه خواهشمنديم ما را در گسترش اين فرهنگ ياري فرماييد.التماس دعا.

برای ورود به صفحه سفر مجازی کلیک کنید

۵ بهمن ۱۳۸۹ | |