دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

موثرترین فیلم افشاگری،کامل و تخصصی در مورد

فراماسونری ، دجال شیطانی ، آخر زمان

با دیدن این فیلم ها :

نگاهتون رو به دنیا عوض کنین…

دانسته هاتون رو بروز کنین…

جواب سوال های بی جواب رو بیابید…

شیطان و فرمول تسلط بر انسان رو بشناسید…

دشمنان خود،که دشمنان خدا و دین و امام هستند رو بهتر یشناسید…

و در آخر…

با دیده بازتر ، آماده نبرد با این جریان شیطانی بشید…

توسط استاد :  علی اکبر رائفی پور


همایش فراماسونری در دانشگاه علوم سیاسی علامه

–= مشاهده آنلاین و دانلود مستقیم =–

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنچم

قسمت ششم

***

سرور ۲

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنچم

قسمت ششم

رئیس جمهوری مجازی!

همایش فراماسونری در موسسه موعود

-= دانلود تصویری با فرمت ۳GP برای موبایل و کامپیوتر =-

*** دانلود مستقیم و مشاهده آنلاین ***

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت اول

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت دوم

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت سوم

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت چهارم

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت پنجم

رئیس جمهوری مجازی!

*** دانلود غیر مستقیم ***

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت اول ۱۷mg

رئیس جمهوری مجازی!

همایش فراماسونری در دانشگاه

سری دوم تصویری های سخنرانی،در یکی دیگر از دانشگاه ها

= دانلود تصویری با فرمت MP4 برای موبایل و کامپیوتر =-

دانلود مستقیم

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۱

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۲

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۳

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۴

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۵

******

دانلود غیر مستقیم

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۱

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۲

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۳

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۴

رئیس جمهوری مجازی!

لینک دانلود قسمت اول  :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۷۰  مگابایت

لینک دانلود قسمت دوم :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۴۳  مگابایت

 

لینک دانلود قسمت اول  :   {لینک مستقیم} حجم  ۷۸  مگابایت

لینک دانلود قسمت دوم :   {لینک مستقیم} حجم  ۷۶  مگابایت

رئیس جمهوری مجازی!

همایش های فراماسونری در شهرری

همایش های شهرری
لینک های مستقیم
همایش سلطه پوشالی،نشست اول ۱۱۴٫۴۶ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۱ ۲۷ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۲ ۳۳٫۸۷ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۳ ۳۵٫۰۸ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۴ ۳۹٫۵۶ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۵ ۳۸٫۷۹ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۶ ۳۹٫۲۹ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۷ ۳٫۲ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۸ ۳۹٫۶۹ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۹ ۳۹٫۹۸ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۱۰ ۳۲٫۲۸ مگابایت
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۱۱ ۴۵٫۴۹ مگابایت

رئیس جمهوری مجازی!


همایش استاد رائفی پور، پیرامون موسیقی

 

لینک دانلود قسمت اول  :   {لینک مستقیم} حجم   ۶۸  مگابایت

لینک دانلود قسمت دوم :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۴۳  مگابایت

لینک دانلود قسمت سوم :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۹۹  مگابایت

رئیس جمهوری مجازی!

استاد رائفی پور 1388

 

لینک دانلود قسمت اول  :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۵۳  مگابایت

لینک دانلود قسمت سوم :  {لینک مستقیم} حجم ۱۴۰  مگابایت

لینک دانلود قسمت چهارم :  {لینک مستقیم}  حجم ۲۰  مگابایت

 

رئیس جمهوری مجازی!

قسمت اول

علی اکبر رائفی پور

علی اکبر رائفی پوراستاد رائقی پور

 

لینک دانلود  قسمت دوم  :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۶۵  مگابایت

 

استاد رائفی پور

همایش فراماسونری در دانشگاه قزوين قسمت دوم ۱۵mg

همایش فراماسونری در دانشگاه قزوين قسمت سوم ۲۰mg

همایش فراماسونری در دانشگاه قزوين قسمت چهارم ۱۷mg

همایش فراماسونری در دانشگاه قزوين قسمت پنجم ۲mg

۸ اسفند ۱۳۸۹ | |