آخرین تلاش‌های مدعی بازمانده؛

عبدالکریم سروش واقعه عاشورا را دروغ خواند!

در اوج دوران دوم خرداد؛ عبدالکریم سروش بارها مدعی آمادگی برای مناظره با آیت الله مصباح یزدی گردید و هربار که با پاسخ مثبت مواجه شد،به بهانه‌ای فرار را بر قرار ترجیح داده و در این راه از به زبان آوردن دروغ های شاخدار نیز ابایی نداشت!

تازه ترین ها