نظر ایت الله بهجت درباره عیدالزهرا

نظر ایت الله بهجت درباره لعن کردن و اتحادشکنی عده ای تندرو و کاسه داغ تر از اش در روزی به نام عیدالزهرا که به مناسبت روز ولادت فرزند صغیر حضرت علی یعنی محسن به عیدالزهرا نامگذاری شده است

تازه ترین ها