عمران زاده 700 میلیون و بائو 200 میلیون از باشگاه استقلال گرفتند

بازیکنان استقلال که شدیدا از وضعیت مالی باشگاه ناراضی بودند، بعد از ظهر سه شنبه به لارستان رفتند تا با فتح ا… زاده به گفت و گو بنشینند. در این جلسه، سیاوش اکبرپور به نمایندگی از تمام بازیکنان با مدیریت باشگاه حرف زد. طبق خبرهای رسیده، در این جلسه، تمام بازیکنانی که حضور داشتند، به برخی پرداخت های مالی، شدیدا اعتراض داشتند. ادامه خواندن “عمران زاده 700 میلیون و بائو 200 میلیون از باشگاه استقلال گرفتند”