نخست وزیر استرالیا
حرکت جالب نخست وزیر بر روی همسرش/عکس

نخست وزیر جدید استرالیا و همسرش برای بازدید از نیروهای نظامی این کشور به طور غیرمنتظره وارد افغانستان شدند.

۸ مرداد ۱۳۹۲ | |