روش جدید جذب ایرانیان به دین مسیحیت

به نقل از «ندای انقلاب» ، همزمان با جریان سازی رسانه های خبری بیگانه در خصوص بازداشت یکی از سران جریان مسیحیت تبشیری در ایران فعالیت گروههای تبشیری در فضای مجازی تشدید شده است.بر اساس اطلاعات به دست آمده از فعالیت کلیساهای غیر قانونی و زیر زمینی در ایران، جریانات تبلیغی مسیحی نما در ایران بدنبال جذب جوانان مسلمان هستند.

ادامه خواندن “روش جدید جذب ایرانیان به دین مسیحیت”