اشعار شب قدر،شهادت امام علی

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/w644kvz6vvletacp6dm6.jpg

شب قدر است و قدر آن بدانیم
نماز و جوشن و قرآن بخوانیم (بیشتر…)

۲۷ مرداد ۱۳۹۰ | |
شعر شهادت امام علی،شب قدر

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/zm5uyl8vg1z9wlqyrz.jpg

مدایحی در رثای امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

ناله كن اى دل به عزاى على گريه كن اى ديده براى على
كعبه زكف داده چو مولود خويش گشته سيه پوش عزاى على

(بیشتر…)

۲۰ مرداد ۱۳۹۰ | |