قیمت خودرو در بازار ایران
قیمت خودروهای ایران خودرو
  قیمت بازار – تومان درصد تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان درصد تغیر -از ده روز گذشته
قیمت وانت باردو . یورو   ۴  ۱۲۹۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۱۲۷۸۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت باردو . یورو   ۴ . دوگانه سوز ۱۶۱۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۱۴۵۴۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سمند SE یورو ۴ ۲۵۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳۵۸۷۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سمند LX یورو   ۴  ۲۸۵۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۲۶۶۳۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سمند LX دوگانه   سوز ۳۱۲۰۰۰۰۰.۰۰   ۲۸۶۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سمند EF7 یورو ۴ ۲۸۸۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۲۸۶۳۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سمند EF7 دوگانه   سوز یورو ۴ ۳۱۹۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۳۰۳۲۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سمند سورن   ELX  ۳۵۱۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۳۰۴۶۷۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سمند سورن ELX با   موتور EF7 ۳۶۳۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۳۵۷۸۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو GLX 405 یورو   ۴ ۲۸۲۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۲۵۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو GLX 405 یورو   ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۰۹۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۲۷۶۹۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو GLX 405   دوگانه سوز . یورو ۴ ۳۱۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت پژو GLX 405   دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ ۳۴۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۹۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو SLX 405 یورو   ۴ ۳۱۷۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو SLX 405 یورو   ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۳۷۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۲۹۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو پارس سال یورو   ۴ ۳۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۳۰۶۶۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۸۶۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۳۲۷۵۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو پارس . یورو ۴   . دوگانه سوز ۳۸۳۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱  
قیمت پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید ۴۱۹۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۳۴۲۸۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو پارس LX یورو   ۴ ۴۱۳۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱  
قیمت پژو پارس LX یورو   ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۴۳۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۵۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو پارس ELX .   موتور XUM ۴۴۱۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۳۵۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو پارس ELX .   موتور ۱.۸ ۴۸۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۷۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۶۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱  
قیمت پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۷۴۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۳۵۴۳۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار   . V8 دو ایربگ ۳۷۷۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۳۵۹۴۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت رانا EL . TU5 ناموجود   ناموجود  
قیمت رانا LX . TU5 ۳۲۳۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت رنو تندر E2  ۳۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۳۶۱۵۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت رنو تندر اتوماتیک   E2 ۴۶۹۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۴۵۹۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت دیزل – فوتون ۱۰۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سوزوکی ویتارا   دنده ای کلاس ۸ ۱۲۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲۷۷۵۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سوزوکی ویتارا   اتومات کلاس ۸ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳۳۹۲۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت دنا – ۱.۷ لیتری   EF7    
قیمت دنا – ۲.۰ لیتری   XUM    
قیمت خودروهای سایپا
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت پراید ۱۵۱ SE ۱۸۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت پراید ۱۵۱ TL ۱۷۴۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۷۱۶۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۵۱ SL ۱۶۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۵۹۱۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۳۲ TL    
قیمت پراید ۱۳۲ TL پایه   گازسوز ۲۱۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۸۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۳۲ SE ۲۰۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۳۲ LE ۱۸۹۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۳۶۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۳۲ EX ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۸۵۷۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۳۲ EX پایه   گازسوز ۲۱۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت پراید ۱۳۲ SX ۱۸۴۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۳۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۳۲ SL ۱۶۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴۸۷۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۳۲ SL پایه   گازسوز ۱۹۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۶۰۶۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۴۱ EX ۱۸۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲ ۱۴۹۸۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۴۱ LE    
قیمت پراید ۱۴۱ SX ۱۷۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴۵۰۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۴۱ SE ۱۸۷۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۵ ۱۵۴۳۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۱۱ SE ۲۱۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۹۴۲۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۱۱ EX ۲۰۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت پراید ۱۱۱ LE ۱۹۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت پراید ۱۱۱ SX ۱۹۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۵۵۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید ۱۱۱ SL ۱۸۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۰۶۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید SL 131 ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴۷۶۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید SL 131   گازسوز ۱۹۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۹۴۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید SX 131 ۱۹۲۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۱۵۲۵۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید SE 131 ۱۹۵۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۱۸۸۶۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید SE 131   گازسوز ۲۲۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۳۶۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید LE 131 ۱۸۹۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۲۴۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید LE 131   گازسوز ۲۱۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۹۴۲۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید EX 131  ۱۹۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۷۴۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید EX 131   گازسوز ۲۱۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۹۹۱۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پراید TL 131 ۱۹۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت پراید TL 131   گازسوز ۲۰۶۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۱۹۸۷۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت تیبا EX یورو ۴ ۲۵۱۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲  
قیمت تیبا LX یورو ۴ ناموجود   ۲۱۵۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت تیبا SX یورو ۴ .   دوگانه سوز ۲۵۹۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱  
قیمت تیبا SX یورو ۴ ۲۳۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۲۲۵۳۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت تیبا هاچ بک SX ناموجود    
قیمت وانت زامیاد ۲۴ ۲۵۹۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۳ ۲۳۵۴۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت زامیاد ۲۴   گازسوز ۲۷۵۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۴ ۲۵۳۹۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت زامیاد ۲۴   دیزل ۲۸۸۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۲۷۹۶۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت شوکا ناموجود   ۲۵۸۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت شوکا گازسوز ناموجود   ۲۶۴۲۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت زوتی . اس ۳۰۰ ۷۵۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۷۲۶۵۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت برلیانس – V5 ناموجود   ۹۰۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای پارس خودرو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت کولیوس تیپ ۱ ۱۵۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۵۶۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کولیوس تیپ ۲ ۱۶۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۶۵۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ناموجود  
قیمت نیسان تینا   HIGH  ۱۵۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۳۸۳۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت نیسان قشقایی   HIGH  ۱۳۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱  
قیمت ماکسیما . مولتی   مدیا ناموجود   ناموجود  
قیمت مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۱۰۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۶۷۷۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۱۱۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت مگان ۲۰۰۰ دنده ای ناموجود    
قیمت مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۴۹۶۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت رنو تندر E1 ناموجود    
قیمت رنو تندر E2 ۳۹۴۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۳۶۱۴۷۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت رنو پارس تندر ۴۱۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۳۸۱۸۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پیکاپ تک   کابین  ۸۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۷۲۸۲۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پیکاپ دو کابین DX   یورو ۴ ۹۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸۶۶۶۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پیکاپ ریچ دوکابین   دو دف ۷۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۵۲۷۷۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای کرمان خودرو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت لیفان ۶۲۰ موتور   ۱.۸ ۴۶۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۴۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱
قیمت جک توجوی هاچ بک ۳۷۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۳۹۹۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت جک توجوی صندوقدار ناموجود   ۳۵۵۶۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت جک J5 ۵۰۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۴۷۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت جک J5 اتوماتیک ۶۱۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۷۹۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت لیفان X60 ۶۴۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۶۰۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت لوبو ناموجود    
قیمت خودروهای گروه بهمن
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت مزدا۳ . تیپ ۳   صندوق دار ۱۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت مزدا۳ . تیپ ۴   صندوق دار ۱۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹۷۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ   بک ۱۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ   بک ناموجود   ۹۸۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت مزدا۳ با موتور   ۱.۶ ۸۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۶۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت مزدا۶ . فول   ۲۰۱۴  ۱۷۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت وانت مزدا تک   کابین ۳۸۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۲۸۶۲۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت مزدا تک   کابین گازسوز ۴۱۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۱۱۶۳۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت مزدا ۲ کابین ۴۲۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۱۶۷۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت مزدا ۲ کابین   دوگانه سوز ۴۴۶۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۳۳۵۰۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت بسترون . آسا B50 ۶۸۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت کاپرا تک   کابین ۵۵۶۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۴ ۵۷۹۸۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وانت کاپرا   دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲  
قیمت وانت کاپرا   دوکابین . دو دیفرانسیل ۶۹۵۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۷۱۱۹۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ایسوزو ۵ تن بدون   کاربری ۸۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۰۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ایسوزو ۶ تن بدون   کاربری ۱۰۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸۸۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ایسوزو ۸ تن بدون   کاربری ۱۱۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹۳۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت مینی بوس ایسوزو   مدل سحر   ۱۱۱۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کامیون ایسوزو ۱۸   تن   ۲۲۳۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای مدیران خودرو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت MVM 110 چهار   سیلندر ۲۱۱۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۲۲۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت MVM 110 چهار   سیلندر اتوماتیک ناموجود    
قیمت MVM 110 سه سیلندر ۲۰۴۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت MVM 530 ۴۰۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۴۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت MVM 315 هاچ بک ۳۸۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱  
قیمت MVM 315 صندوقدار ۳۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت تیگو _ X33  ۶۳۴۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۴۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت تیگو _ X33 جدید   اتومات ناموجود   ۷۱۹۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای راین
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت ولیکس C30 دنده ای   . با سانروف ۴۵۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ولیکس C30   اتوماتیک ۵۶۸۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱  
قیمت خودروهای زاگرس خودرو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت پروتون ایمپیان   دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت پروتون ایمپیان   دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت جنتو . دنده   معمولی ۲۰۰۹ ۴۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت جنتو . دنده   اتوماتیک ۵۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت پروتون ویرا    
قیمت خودروهای مرتب خودرو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت گک گونو – G5 ۱۰۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲ ۱۰۳۶۸۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت گک گونو – GX5 ۱۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۱۱۵۵۶۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پاژن پیکاپ /   صندلی موسویی ۵۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت پاژن پیکاپ /   صندلی معمولی ۵۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت ون MPX    
قیمت هرور    
قیمت کاکی ۵ ۴۰۷۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۴ ۳۸۵۵۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای دیار خودرو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت وینگل ۳ تک کابین ۵۴۵۰۰۰۰۰.۰۰    
قیمت وینگل ۳ دو کابین ۵۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۵ به زودی  
قیمت وینگل ۵ تک کابین ۶۱۲۰۰۰۰۰.۰۰   ۶۰۳۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت وینگل ۵ دو کابین   به زودی  
قیمت هاوال M4    ۱۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت هاوال H6    ۱۴۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۳۲
قیمت سنوا  ۵۸۶۰۰۰۰۰.۰۰   ۵۷۹۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۶۰
قیمت سابرینا E150   صندوق دار  ۵۸۹۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۵۸۴۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱
قیمت سابرینا E150 هاچ   بک   -۱.۰۰   -۱.۰۰
قیمت خودروهای هیوندایی
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت ولستر . ۲ ایربگ ۱۰۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ وارداتی  
قیمت ولستر . ۶ ایربگ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۲۳۵۷۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت هیوندای I20 ۸۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۸۵۹۳۷۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت هیوندای I30 ۱۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲  
قیمت هیوندای I40 .   صندوقدار ۱۷۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲ ۱۶۶۵۳۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت هیوندای I40 .   استیشن واگن ۱۷۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۷۴۰۶۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سوناتا ۲۰۱۴ . ۲   ایربگ ۱۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت سوناتا YF . فول   ۲۰۱۴ ۱۵۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۵۸۰۲۳۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت النترا ۲۰۱۴ فول ۱۱۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۱۴۹۷۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت النترا ۲۰۱۴ . دو   ایربگ ۱۰۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ وارداتی  
قیمت اکسنت ۲۰۱۴ . ۶   ایربگ ۹۹۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۹۸۸۶۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سنتنیال ۴ نفره (   ایکاس )  ۴۱۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۶۵۰۵۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سنتنیال ۵ نفره (   ایکاس )  ۴۰۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت آزرا ( گرنجور )   فول با رادار   -۱.۰۰   -۱.۰۰
قیمت آزرا ( گرنجور )   فول ۲۰۱۴ ۲۴۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۱۶۷۲۳۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت جنسیس ۲۰۱۳ ۲۵۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳۸۰۰۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت جنسیس . اتاق جدید   ۲۰۱۴ ۳۰۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۷۶۸۵۹۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت جنسیس کوپه . اتاق   جدید ۲۰۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت توسان ( IX 35 )   فول ۱۰ ایربگ ۱۶۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۸۰۷۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت توسان ( IX 35 )   فول ۲ ایربگ ۱۴۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت سانتافه ( IX 45 )   فول . دو دیفرانسیل ۲۰۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۸۴۹۶۳۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سانتافه ( IX 45 )   دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۱۵۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ وارداتی  
قیمت وراکروز ( IX 55 )   فول ۱۰ ایربگ ۲۴۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳۵۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت وراکروز ( IX 55 )   فول ۲ ایربگ   وارداتی  
قیمت خودروهای تویوتا
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت لندکروز ۸ سیلندر   VXR ۴۹۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت لندکروز ۶ سیلندر   GXR فول ۲۰۱۴ ۳۹۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۱۴۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت اف جی کروز –   Xtreem ۳۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت فورچونر . VX .   اتاق جدید ۳۱۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت راو ۴ . تیپ ۱ .   تک دیفرانسیل   ۱۶۹۵۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت راو ۴ . تیپ ۲ .   تک دیفرانسیل ۱۷۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۷  
قیمت راو ۴ . تیپ ۲ .   دو دیفرانسیل ۱۹۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۴ ۱۹۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۱۷
قیمت راو ۴ . تیپ ۳ .   فول کامل ۲۱۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲  
قیمت پرادو GX دو در   آفرود / فول ۹ ایربگ ناموجود   ۲۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پرادو TX چهار در   آفرود . فول  ناموجود   وارداتی  
قیمت پرادو VX چهار در   آفرود . فول ناموجود    
قیمت پرادو VX چهار در   آنرود . فول ناموجود   ۳۲۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت هایلوکس دیزل ۲.۵   – دنده ای ۱۴۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۹۲۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت هایلوکس بنزینی   ۲.۷ – دو دیفرانسیل ۱۷۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۲۲۸۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت هایلوکس بنزینی   ۲.۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد ۱۷۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۷۶۸۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت GT 86 . فول ۱۴۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۹۵۳۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت GT 86 . بدون بال   و کیت بدنه ۱۲۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت آریون . گراند ۲۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۰۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت آریون . SE ۲۱۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت کمری GL  ۱۳۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۴۴۱۸۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کمری GLX ۱۵۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵۶۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کمری GLX اسپشیال ۱۵۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۶۹۵۶۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کمری SE ۱۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت یاریس هاچ بک ۱۰۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۱۵۲۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت یاریس صندوقدار –   تیپ ۲ ۱۰۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹۷۵۲۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت یاریس صندوقدار –   تیپ ۳ ۱۰۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۵۸۴۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کرولا XLI ۱۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱۸۲۶۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کرولا XLI اسپشیال ۱۳۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲۶۳۶۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کرولا GLI ۱۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۲۹۶۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کرولا GLI . مدل   ۲۰۱۵ ناموجود   ۱۳۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای کیا
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت موهاوی ۸ سیلندر ۲۴۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۱۴۹۴۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کادنزا . فول ۲۰۱۳ ۱۹۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت کادنزا . فول ۲۰۱۴ ۲۴۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ ۲۱۱۳۵۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سورنتو اتاق جدید   . ۱۰ ایربگ ناموجود   ۲۱۵۱۳۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سورنتو اتاق جدید   . ۲ ایربگ ناموجود   وارداتی  
قیمت اسپورتیج . فول   ۲.۰ ۱۳۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲۳۴۸۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت اسپورتیج فول ۲.۴ ۱۵۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۱۵۹۰۹۷۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت اپتیما جدید . فول   ۱۰ ایربگ ۱۵۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۵۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت اپتیما جدید . فول   ۲ ایربگ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت سراتو ۱.۶ – اتاق   جدید  ۱۰۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت سراتو ۲.۰ – اتاق   جدید  ۱۲۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲۸۹۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سراتو کوپه ۲.۰ –   اتاق جدید  ۱۳۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت سول اتوماتیک ۱.۶ ۱۴۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲۳۶۱۳۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت پیکانتو ۷۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۹۸۱۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای ب ام و
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت ۳۲۰ نیمه فول ۲۳۲۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۲۵۳۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت ۳۲۰ فول ۲۷۳۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۲۷۵۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت ۳۲۰ فول – کیت M ۳۰۸۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۲۹۱۵۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت ۳۲۰ کروک   وارداتی  
قیمت ۳۲۸ فول ۳۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت ۳۳۵ کروک ۴۰۵۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت ۵۲۰ فول ۲۹۱۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۳۵۵۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت ۵۲۰ فول – کیت M ۳۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۷۰۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت ۵۲۳ فول ۳۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت ۵۲۸ فول ۳۳۸۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۵۲۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت ۵۲۸ فول – کیت M ۳۵۵۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۷۴۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت M6 فول ۲۰۱۴ ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت ۶۵۰ کوپه ۹۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت ۶۵۰ کروک ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت ۶۵۰ گرند ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت ۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴   وارداتی  
قیمت Z4 20I ۳۰۲۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت Z4 23I ۳۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت Z4 28I ۳۴۶۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۶۳۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت Z4 30I ۴۲۵۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت Z4 35I ۴۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت X1 موتور ۱.۸ ۲۰۴۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۲۳۱۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت X1 موتور ۲.۰ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت X1 موتور ۲.۸ ۲۴۸۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۰۸۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت X1 موتور ۲.۸ –   کیت M   ۳۳۹۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت X3 موتور ۲.۰ ۲۵۵۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت X3 موتور ۲.۸ ۳۳۲۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۶۸۵۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت X3 موتور ۲.۸ –   کیت M ۳۴۸۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۴۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت X3 موتور ۳.۵ ۴۱۵۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت X5 موتور ۳.۵ ۸۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت X5 موتور ۳.۵ –   اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت X6 موتور ۳.۵ ۸۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت X6 موتور ۵.۰ ۸۹۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   وارداتی  
قیمت خودروهای مرسدس بنز
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت C180 فول ۲۲۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱  
قیمت C200 فول ۲۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت C300 فول ۳۳۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت C350 فول ۳۷۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت B180 فول ۱۷۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت E200 فول ۲۶۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ ۲۹۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت E200 . اتاق جدید   . ۲۰۱۴ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت E300 فول ۴۵۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۴۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت E350 فول ۴۷۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۰۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت E350 کروک ۶۰۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۴ ۶۵۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت E350 کوپه ۵۱۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت S350 فول ۵۷۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت S500 فول با میز   بار ۸۹۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت S550 فول با میز   بار ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت S500 جدید . ۵   نفره ۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت S500 جدید . ۴   نفره ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت SLK 350 فول ۴۴۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت SL 500 فول ۹۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت SL 350 فول ۵۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت CL 500 فول ۷۳۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت CL 600 فول ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت CLS 350 فول ۵۷۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت CLS 500 فول ۷۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۸۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت CLS 550 فول ۸۴۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت GLK 350 فول ۵۳۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت ML 350 فول ۹۳۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت خودروهای پورشه
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت کایمن S ۳۷۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت باکستر S ۴۱۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت ۹۱۱ کررا ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۷  
قیمت کاین ۶ سیلندر ۷۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۴  
قیمت کاین ۸ سیلندر   توربو ۱۱۳۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت کاین ۸ سیلندر ۹۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۶  
قیمت کاین GTS ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۴  
قیمت پانامرا ۸ سیلندر   توربو ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲  
قیمت پانامرا ۸ سیلندر ۹۷۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۷  
قیمت پانامرا ۶ سیلندر ۶۹۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت خودروهای لکسوس
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت RX 350 فول کامل ۴۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت RX 350 اتاق جدید   . پاناروما ۴۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۷۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت LX 570 آفرود ۷۹۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ وارداتی  
قیمت ES 250 فول ۲۸۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۸۱۵۲۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ES 350 فول ۳۸۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت لکسوس GS250 ۳۰۳۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۲۹۰۵۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۶
قیمت لکسوس IS250 ۳۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۳۱۸۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۱۸
قیمت CT200 H هیبریدی ۲۸۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۳۰ ۲۶۴۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۱۸
قیمت LS 460 – لانگ ۳۰۲۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۲۸۶۰۰۰۰۰۰.۰۰  
قیمت LS 460 – اتومن ۲۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰   ۲۲۴۶۴۰۰۰۰.۰۰  
قیمت IS 300 فول کامل ۳۰۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۶  
قیمت IS 300 کروک با   رادار ۳۲۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱  
قیمت خودروهای ام جی
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت ام جی ۶ . فول جی   تی ۲۰۱۴ ۱۱۲۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱۲۳۲۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ام جی ۶ . فول   مگنت ۲۰۱۴ ۱۱۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱۱۲۴۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ام جی ۶   -۱.۰۰    
قیمت ام جی ۳۵۰ ۸۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲ ۸۹۶۴۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ام جی ۵۵۰ ۸۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای سانگ یانگ
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت اکتیون ۱۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ناموجود  
قیمت اکتیون جدید .   لاکچری ۱۳۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ناموجود  
قیمت اکتیون جدید .   کامفورت ۱۱۴۳۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۱۱۵۵۶۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ون رودیوس   رامک خودرو  
قیمت کایرون ۱۵۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۳  
قیمت رکستون ۱۶۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲  
قیمت رکستون جدید ۱۷۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۳ ۱۸۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای رنو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت سفران ۲.۰ – PE   ۱۱۶۵۳۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سفران ۲.۰ – SE ۱۴۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ ۱۳۱۶۵۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سفران ۲.۵ – PE ۱۵۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲ ۱۵۱۰۹۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت سفران ۲.۵ – LE ۱۶۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۴ ۱۷۲۶۹۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت فلوئنس اتاق جدید ۱۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت فلوئنس E2  ۱۰۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۱۴۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت فلوئنس E4  ۱۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱۶۵۳۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت اسکالا E2 ۱۱۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۷۸۹۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت اسکالا E4 ۱۲۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱۶۵۳۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت اسکالا کروک ۱۹۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ ۱۷۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت داستر ۲۰۰۰ تک   دیفرانسیل ۱۰۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹۷۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت داستر ۲۰۰۰ دو   دیفرانسیل ۱۰۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۹۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ترافیک   ۱۴۰۴۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای جیلی
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت امگراند ۷   صندوقدار ۶۷۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۶۹۸۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت امگراند ۷   صندوقدار . اتوماتیک ۸۳۸۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۸۰۵۸۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت امگراند RV-7 هاچ   بک ۶۷۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ناموجود  
قیمت امگراند RV-7 هاچ   بک . اتوماتیک ۸۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۸۱۶۶۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت امگراند X7 ۱۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱۱۷۸۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای آلفارومئو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت جولیتا . فول ۱۶۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت جولیتا . نیمه فول ۱۴۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ آلفا موتور  
قیمت میتو . فول ۱۳۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۱۲۹۹۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت میتو . نیمه فول ۱۱۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ آلفا موتور  
قیمت خودروهای مازراتی
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت گیبلی ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۶ آرتاتک موتور  
قیمت کواتروپورته  ۸۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ آرتاتک موتور  
قیمت کواتروپورته S ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۱ آرتاتک موتور  
قیمت گرن کابریو ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۸ آرتاتک موتور  
قیمت گرن کابریو S ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۷ آرتاتک موتور  
قیمت گرن توریسمو ۱۰۲۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ آرتاتک موتور  
قیمت گرن توریسمو S ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۶ آرتاتک موتور  
قیمت گرن توریسمو S –   اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ آرتاتک موتور  
قیمت خودروهای دیگر
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت فولکس پاسات ۲۰۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت فولکس بیتل کروک ۲۴۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵۹۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت فولکس بیتل هاچ بک ۲۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴۷۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت مینی کوپر S  ۳۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۱۰  
قیمت مینی ماینر ۴۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۱۱  
قیمت لادا کالینا اسپرت    
قیمت لادا گرانتا    
قیمت ون اویکو ۶۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰  
قیمت خودروهای ولوو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت C70 کروک ۲۵۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۰۹۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت C30 ۲۲۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۷۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت V40 R-Design ۲۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴۹۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت V40 R-Design Plus ۲۶۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵۹۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت XC60 Selux ۲۵۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳۸۱۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت XC60 R-Design ۲۷۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶۱۲۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت XC60 R-Design   Plus ۲۹۲۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۸۹۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت خودروهای هوندا
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت سیویک تیپ ۱ –   LX  ۱۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۴ فامیلی موتور  
قیمت سیویک تیپ ۲ –   EX  ۱۲۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ فامیلی موتور  
قیمت سیویک تیپ ۳ –   EXI  ۱۲۷۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ فامیلی موتور  
قیمت سیویک تیپ ۴ –   VTI  ۱۳۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۶ فامیلی موتور  
قیمت آکورد تیپ ۱ – DX ۱۳۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ فامیلی موتور  
قیمت آکورد تیپ ۲ – LXB ۱۴۶۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ فامیلی موتور  
قیمت آکورد تیپ ۳ – EXA ۱۷۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲ فامیلی موتور  
قیمت آکورد تیپ ۴ – EXB ۱۹۵۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت کراس تور به زودی   فامیلی موتور  
قیمت خودروهای میتسوبیشی
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت ASX 2014 ۱۵۳۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴۷۸۶۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ASX 2015 ناموجود   ۱۵۴۰۹۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت لنسر تیپ ۱   اتوماتیک ۹۶۵۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲ ۹۱۱۴۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت لنسر تیپ ۱   اتوماتیک – پلاس ۹۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ ۹۳۱۴۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت لنسر تیپ ۲   اتوماتیک ۱۰۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۳ ناموجود  
قیمت لنسر تیپ ۲ دنده   ای ۸۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۸۲۲۱۷۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت لنسر ۱.۸ – تیپ ۴ ۱۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰ -۰.۰۱ ۱۲۱۱۸۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت آتلند   به زودی  
قیمت میراژ   به زودی  
قیمت خودروهای سوبارو
  قیمت بازار – تومان تغیر -از ده روز گذشته قیمت کارخانه – تومان تغیر -از ده روز گذشته
قیمت لگاسی ناموجود   ۱۵۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت اوت بک ناموجود   ۱۹۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت فارستر ناموجود   ۱۶۱۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ایکس وی ناموجود   ۱۴۸۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
قیمت ایمپرزا   ۱۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰  
     
۱۷ تیر ۱۳۹۳ | |
قیمت جدید خودروها در بازار ۹۳/۲/۱۷

قیمت سمند ، قیمت ال ایکس ، قیمت پژو ۲۰۶ ، قیمت خودرو ، قیمت جدید ماشین ، قیمت پراید

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو . یورو ۴  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۸۱,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۴۶,۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
سمند LX ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴  ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۲۷,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۷۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴ ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۳۵,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۶۵,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۷۰,۰۰۰
سمند سورن ELX  ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۷۸۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو ۴ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۸۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۲,۷۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۱۱۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۷,۷۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۵۴,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۸۱,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید ۴۵,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۹۹,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور XUM ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 ۵۰,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ناموجود ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۳۱,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۴۴,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 ناموجود ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 ناموجود
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5 ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۶۱,۰۰۰
رنو تندر E1  ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2  ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۵۱,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز ناموجود
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۱۶,۰۰۰
وانت دیزل – فوتون ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ناموجود ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۵۱ TL ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۶۹,۰۰۰
پراید ۱۵۱ SL ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۱۹,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۲۹,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۲۲,۳۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
پراید SL 131 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX 131 ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
پراید SE 131 ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۹۲,۰۰۰
پراید SE 131 گازسوز ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۹۲,۰۰۰
پراید LE 131 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX 131  ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL 131 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
پراید TL 131 گازسوز ۲۲,۳۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز ۲۵,۶۰۰,۰۰۰
تیبا LX یورو ۴ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۱۰,۰۰۰
تیبا EX ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۳۹,۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود
وانت زامیاد ۲۴ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۴۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۳۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۶۰,۰۰۰
وانت شوکا ناموجود ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ناموجود ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
سیتروئن زانتیا
سیتروئن C5 ناموجود
اس ۳۰۰ ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۵۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
کولیوس تیپ ۱ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰
کولیوس تیپ ۲ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH  ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
نیسان تینا MID  ناموجود
نیسان قشقایی HIGH  ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۷۹,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۴,۵۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۹۶۶,۰۰۰
رنو تندر E1 ۳۶,۲۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۴۷,۰۰۰
رنو پارس تندر ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۸۴,۰۰۰
پیکاپ تک کابین  ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۶۶۲,۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود ۶۵,۲۷۷,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود
هیوندای آوانته معمولی ناموجود
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود
هیوندای ورنا معمولی ناموجود
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5 ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۳۰,۰۰۰
جک J5 اتوماتیک ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰,۰۰۰
لیفان X60 ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰,۶۰۰,۰۰۰
لوبو ناموجود
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B50 ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM 110 چهار سیلندر ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۶۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود
MVM 110 سه سیلندر ۲۰,۷۰۰,۰۰۰
MVM 530 ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۳۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33  ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ ۶۴,۱۶۰,۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C30 اتوماتیک ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو – G5 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۵۲۰,۰۰۰
گک گونو – GX5 ناموجود ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵ ناموجود ۳۷,۲۶۰,۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابین به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4  به زودی
هاوال H6  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا  ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 صندوق دار  ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 هاچ بک ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰,۰۰۰


قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

 

Hyundai
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
ولستر . ۲ ایربگ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
ولستر . ۶ ایربگ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۵۹,۰۰۰
هیوندای I20 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۵۵۸,۰۰۰
هیوندای I30 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای I40 . صندوقدار ناموجود ۱۵۸,۹۹۸,۰۰۰
هیوندای I40 . استیشن واگن ناموجود ۱۶۶,۵۴۳,۰۰۰
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۶۷۸,۰۰۰
النترا ۲۰۱۴ فول ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۳۵۰,۰۰۰
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اکسنت ۲۰۱۴ . ۶ ایربگ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۹۲۳,۰۰۰
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس )  ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس )  ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
جنسیس ۲۰۱۳ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴ ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰
جنسیس کوپه . اتاق جدید ناموجود
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۱۱۸,۰۰۰
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۶۸۵,۰۰۰
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Toyota
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
لندکروز ۸ سیلندر VXR ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴ ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰
اف جی کروز – Xtreem ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فورچونر . VX . اتاق جدید ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰
راو ۴ . تیپ ۳ . فول کامل ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پرادو TX چهار در آفرود . فول  ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
پرادو VX چهار در آفرود . فول ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پرادو VX چهار در آنرود . فول ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۷,۶۸۰,۰۰۰
هایلوکس دیزل ۲.۵ – دنده ای ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰
GT 86 . فول ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹,۵۳۰,۰۰۰
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
آریون . اتاق جدید گراند ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰
آریون . اتاق جدید SE ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کمری GL  ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۱۸۰,۰۰۰
کمری GLX . دو ایربگ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰
کمری GLX اسپشیال ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۵۶۰,۰۰۰
کمری SE ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
یاریس هاچ بک ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۵۲۰,۰۰۰
یاریس صندوقدار – تیپ ۲ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۲۰,۰۰۰
یاریس صندوقدار – تیپ ۳ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰
کرولا GLI . اتاق جدید ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰
کرولا XLI . اتاق جدید ۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰
Kia Motors
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
موهاوی ۸ سیلندر ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰
کادنزا . فول ۲۰۱۳ ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
کادنزا . فول ۲۰۱۴ ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اسپورتیج . فول ۲.۰ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۴۸۴,۰۰۰
اسپورتیج فول ۲.۴ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۶۷۲,۰۰۰
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۷۳۹,۰۰۰
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو ۱.۶ – اتاق جدید  ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو ۲.۰ – اتاق جدید  ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۸۷۴,۰۰۰
سراتو کوپه ۲.۰ – اتاق جدید  ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سول اتوماتیک ۱.۶ ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۲۲۸,۰۰۰
پیکانتو ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰,۱۰۶,۰۰۰
B.M.W
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
۳۲۰ فول ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ نیمه فول ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ کروک وارداتی
۳۲۸ فول ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۳۵ کروک ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۰ فول ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۳ فول ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۸ فول ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
M6 فول ۲۰۱۴ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۵۰ کوپه ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۵۰ کروک ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۵۰ گرند ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ وارداتی
Z4 20I ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 23I ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 28I ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 30I ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 35I ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۱.۸ ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۲.۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۲.۸ ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۲.۰ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۲.۸ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۳.۵ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X5 موتور ۳.۵ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X5 موتور ۳.۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X6 موتور ۳.۵ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X6 موتور ۵.۰ ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Mercedes-Benz
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
C180 فول ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
C200 فول ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
C300 فول ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
C350 فول ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
B180 فول ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
E200 فول ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴ ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
E300 فول ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 فول ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 کروک ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 کوپه ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
S350 فول ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
S500 فول با میز بار ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
S550 فول با میز بار ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
S500 جدید . ۵ نفره ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
S500 جدید . ۴ نفره ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
SLK 350 فول ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
SL 500 فول ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
SL 350 فول ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
CL 500 فول ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
CL 600 فول ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
CLS 350 فول ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
CLS 500 فول ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
CLS 550 فول ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
GLK 350 فول ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ML 350 فول ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
Porsche
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
کایمن S ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
باکستر S ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۱ کررا ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کاین ۶ سیلندر ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کاین ۴S توربو ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کاین ۴S ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کاین GTS ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر توربو ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۶ سیلندر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Lexus
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
RX 350 فول کامل ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
RX 350 اتاق جدید . پاناروما ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
LX 570 آفرود ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
ES 250 فول ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۲۰,۰۰۰
ES 350 فول ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس GS250 ناموجود ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰
لکسوس IS250 ناموجود ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
CT200 H هیبریدی ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۴,۶۴۰,۰۰۰
LS 460 – لانگ ناموجود
LS 460 – اتومن ناموجود
IS 300 فول کامل ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
IS 300 کروک با رادار ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
MG Motor
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۴ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۸۴۰,۰۰۰
ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۴ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۳۶۰,۰۰۰
ام جی ۶ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۳۵۰ ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ ۹۰,۴۸۰,۰۰۰
ام جی ۵۵۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
SsangYong
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
اکتیون ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
اکتیون جدید . لاکچری ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۷۲۵,۰۰۰
اکتیون جدید . کامفورت ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰
ون رودیوس رامک خودرو
کایرون ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رکستون ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
رکستون جدید ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
Renault
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
لتیتود فول آپشن ناموجود نگین خودرو
سفران ۲.۵ – LE ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰
سفران ۲.۵ – PE ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰
سفران ۲.۰ – SE ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کولیوس ۲۰۱۲ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
کولیوس ۲۰۱۴ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
فلوئنس اتاق جدید ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
فلوئنس E2  ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
فلوئنس E4  ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
مگان هاچ بک E4  ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مگان هاچ بک E2  ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مگان کروک ۲۰۱۳ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اسکالا E2 ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
اسکالا E4 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۹۰۰,۰۰۰
داستر – فول ۲ ایربگ ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
داستر – فول ۴ ایربگ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
GEELY
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
امگراند ۷ صندوقدار ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴,۳۰۰,۰۰۰
امگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۳۶,۰۰۰
امگراند RV-7 هاچ بک ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ناموجود
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۱۸,۰۰۰
امگراند X7 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۶۶۰,۰۰۰
Alfa Romeo
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
جولیتا . فول ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰
جولیتا . نیمه فول ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
میتو . فول ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
میتو . نیمه فول ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
Maserati
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
کواتروپورته  ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
کواتروپورته S ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن کابریو ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن کابریو S ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن توریسمو ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن توریسمو S ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن توریسمو S – اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
Other Cars
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
فولکس پاسات ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
فولکس بیتل کروک ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰
فولکس بیتل هاچ بک ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
مینی کوپر S  ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مینی ماینر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
لادا کالینا اسپرت
لادا گرانتا
ون اویکو ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
Volvo
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
C70 کروک ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
C30 ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ افرا موتور
V40 ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ افرا موتور
XC60 Selux ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
XC60 R-Design ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
XC60 R-Design Plus ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
Honda
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
سیویک تیپ ۱ – LX  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک تیپ ۲ – EX  ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک تیپ ۳ – EXI  ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک تیپ ۴ – VTI  ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد تیپ ۱ – DX ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد تیپ ۲ – LXB ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد تیپ ۳ – EXA ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد تیپ ۴ – EXB ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کراس تور به زودی فامیلی موتور
Mitsubishi
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
ASX 2014 ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۸۶۰,۰۰۰
لنسر تیپ ۱ اتوماتیک ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۱۴۸,۰۰۰
لنسر تیپ ۲ اتوماتیک ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
لنسر تیپ ۲ دنده ای ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۲۱۷,۰۰۰
لنسر ۱.۸ – تیپ ۴ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۸۹۸,۰۰۰
آتلند به زودی
میراژ به زودی
SUBARU
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
لگاسی ناموجود ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
اوت بک ناموجود ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
فارستر ناموجود ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ایکس وی ناموجود ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

 قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.

بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای ۶% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( ۱۵۲ میلیون ) و حق گارانتی است.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ | |
سمند شاسی بلند در راه تولید انبوه/عکس

براساس برنامه های تدوین شده گروه صنعتی ایران خودرو، متخصصان این خودروساز داخلی در پی آن هستند که یک خودروی SUV (شاسی بلند) تولید کنند.

(بیشتر…)

۱۰ مرداد ۱۳۹۲ | |