جدول آخرین قیمت خودرو های داخلی و وارداتی

نگاهی به قیمت خودروها در بازار

(بیشتر…)

۴ خرداد ۱۳۹۱ | |
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی

(بیشتر…)

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |
قیمت امروز برخی خودرو های ساخت داخل!

قیمت ها مربوط به هفت صبح امروز میباشد!

۱

پژو

۲۰۶ تیپ ۲

۱۶/۹ میلیون

۲

پژو

۵۰۶
تیپ ۵

۲۰ میلیون

۳

پژو

۲۰۶
تیپ ۶

۲۳/۶ میلیون

۴

پژو

۲۰۶
صندوقدار
V8

۲۰/۲ میلیون

۵

پژو

۲۰۶
صندوقدار
V9

۲۴ میلیون

۶

پژو

۲۰۶
صندوقدار
V20

۱۷/۳ میلیون

۷

پژو

۲۰۷
اتومات

۲۷
میلیون

۸

پژو

۲۰۷
دنده ای

۲۱/۵ میلیون

۹

پژو

پارس
اتومات

۲۴ میلیون

۱۰

پژو

۴۰۵

۱۵ میلیون

۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |
جدول آخرین قیمت خودرو های داخلی

(بیشتر…)

۱۹ اسفند ۱۳۹۰ | |