قالیباف : به ریاست جمهوری فکر میکنم !

قالیباف گفت: بنده ولع رئیس جمهوری ندارم چرا که انسان از یک ساعت بعد خود باخبر نیست که زنده است یا نه ولی اگر مصلحت باشد در آینده فکر می‌کنم.

(بیشتر…)

۷ خرداد ۱۳۹۱ | |