ناجیه غلامی(مجری BBC) بعد از مورد تجاوز قرار گفتن مسیحی شد !

زمان زیادی از انتشار خبر رابطه نامشروع ناجیه غلامی با آصف معروف برای در اختیار قرار دادن سوالات آزمون بی بی سی فارسی نگذشته است که جدیدترین خبر حاکی از مسیحی شدن این مجری بی بی سی فارسی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از وطن امروز ناجیه غلامی مجری شبکه بی بی سی فارسی به مسیحیت گروید.

زمان زیادی از انتشار خبر رابطه نامشروع ناجیه غلامی با آصف معروف برای در اختیار قرار دادن سوالات آزمون بی بی سی فارسی نگذشته است که جدیدترین خبر حاکی از مسیحی شدن این مجری بی بی سی فارسی است.

(بیشتر…)

۸ بهمن ۱۳۹۰ | |