فرقه های مسیحی
فیلم عزاداری مسیحیان برای حضرت عیسی

با این وجود چرا با جستجو کلمه شیعه تصاویر قمه زنی به نمایش گذاشته می شود،اما با جستجو کلمه مسیحیت تصاویر عشق و مهربانی؟

دانلود کلیپ

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | |