سقف عیدی کارگران : ۹۹۰ هزار تومان
سقف عیدی کارگران: ۹۹۰ هزار تومان
جام جم آنلاین: کارگران مشمول قانون کار امسال بین ۶۶۰ تا ۹۹۰ هزار تومان عیدی می‌گیرند.
۱۵ آبان ۱۳۹۰ | |