چگونه در دریا غرق نشویم ؟

شنا در دریا هرگز مشابه شنا در استخر نیست و علاوه بر دانستن فن شنا و داشتن مهارت زیاد، باید ویژگیهای آب دریا را نیز شناخت.

(بیشتر…)

۱۵ تیر ۱۳۹۱ | |