قاتل 17 ساله ایرانی : در حالت مستی قتل کردم

ظهور12 : جوان 17 ساله اي که در حالت مستي يکي از دوستانش را با ضربه چاقو به قتل رسانده است در جلسه محاکمه مدعي شد به خاطر انتشار تصاوير آزار و اذيتش دست به اين کار زده است.

ادامه خواندن “قاتل 17 ساله ایرانی : در حالت مستی قتل کردم”