فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در حرم حضرت معصومه + عکس

/ راه دانا

 

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | |