جدول لیگ برتر
جدول لیگ برتر در پایان هفته پانزدهم

۱۷ آبان ۱۳۹۲ | |
جدول کامل لیگ برتر فوتبال ایران تا هفته ششم
  تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فولاد ۶ ۵ ۰ ۱ ۹ ۵ ۴ ۱۵
۲ استقلال ۶ ۵ ۰ ۱ ۱۳ ۷ ۶ ۱۴
۳ نفت تهران ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۰ ۶ ۴ ۱۳
۴ سپاهان ۶ ۳ ۱ ۲ ۸ ۶ ۲ ۱۰
۵ پرسپولیس ۶ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲ ۱۰
۶ تراکتورسازی ۶ ۲ ۳ ۱ ۶ ۴ ۲ ۹
۷ سایپا ۶ ۲ ۳ ۱ ۳ ۴ ۱- ۹
۸ صبای قم ۶ ۲ ۱ ۳ ۶ ۷ ۱- ۷
۹ گسترش فولاد ۶ ۱ ۳ ۲ ۷ ۸ ۱- ۶
۱۰ ذوب آهن ۶ ۱ ۳ ۲ ۴ ۷ ۳- ۶
۱۱ داماش گیلان ۶ ۱ ۳ ۲ ۶ ۷ ۱- ۵
۱۲ راه‌آهن سورینت ۶ ۱ ۲ ۳ ۵ ۶ ۱- ۵
۱۳ استقلال خوزستان ۶ ۱ ۲ ۳ ۸ ۱۰ ۲- ۵
۱۴ ملوان ۶ ۱ ۲ ۳ ۳ ۵ ۲- ۴
۱۵ مس ۶ ۰ ۴ ۲ ۱ ۴ ۳- ۴
۱۶ فجر سپاسی ۶ ۱ ۱ ۴ ۴ ۹ ۵- ۴

 

۷ شهریور ۱۳۹۲ | |
نتایج دیدارها و جدول تیم ها در پایان هفته ۱۶ لیگ برتر

به نوشته ظهور۱۲ : در پایان هفته شانزدهم دیدارهای لیگ برتر در بازی های مهم تیم استقلال با قبول شکست ۳ بر ۲ از تیم جوان فولاد خوزستان، و با احتساب پیروزی ۳ بر ۰ سپاهان مقابل تیم داماش با یک امتیاز بیشتر در مکان اول قرار گرفت .

پرسپولیس تهران هم که در دقیقه ۵ بازی یک گل دریافت کرده بود در اخر با نتیجه ۲ بر ۲ به صورت مساوی در انزلی بازی را به پایان رساند .

۷ آذر ۱۳۹۱ | |
جدول گروه های A،C،D لیگ قهرمانان آسیا

(بیشتر…)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |
جدول رده بندی لیگ برتر خلیج فارس در پایان هفته ۳۲
ایران لیگ برتر
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپاهان ۳۲ ۱۹ ۸ ۵ ۵۴ ۲۷ ۲۷ ۶۵
۲ تراکتورسازی ۳۲ ۱۸ ۸ ۶ ۵۵ ۳۲ ۲۳ ۶۲
۳ استقلال ۳۲ ۱۷ ۹ ۶ ۵۳ ۳۳ ۲۰ ۶۰
۴ صبای قم ۳۲ ۱۲ ۱۲ ۸ ۳۹ ۳۷ ۲ ۴۸
۵ نفت تهران ۳۲ ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۳۵ ۳۵ ۰ ۴۶
۶ ذوب آهن ۳۲ ۹ ۱۷ ۶ ۲۹ ۳۱ ۲- ۴۴
۷ نفت آبادان ۳۲ ۱۱ ۹ ۱۲ ۴۶ ۵۳ ۷- ۴۲
۸ سایپا ۳۲ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۴۶ ۳۵ ۱۱ ۴۱
۹ داماش گیلان ۳۲ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۳۲ ۳۶ ۴- ۴۱
۱۰ فولاد ۳۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۳۴ ۳۳ ۱ ۴۰
۱۱ پرسپولیس ۳۲ ۹ ۱۲ ۱۱ ۴۵ ۴۹ ۴- ۳۹
۱۲ مس ۳۲ ۱۰ ۹ ۱۳ ۳۲ ۳۸ ۶- ۳۹
۱۳ فجر سپاسی ۳۲ ۱۰ ۹ ۱۳ ۳۱ ۳۸ ۷- ۳۹
۱۴ ملوان ۳۲ ۸ ۱۲ ۱۲ ۳۰ ۳۱ ۱- ۳۶
۱۵ راه آهن ۳۲ ۷ ۱۵ ۱۰ ۳۵ ۳۸ ۳- ۳۶
۱۶ شهرداری تبریز ۳۲ ۶ ۱۵ ۱۱ ۳۳ ۴۲ ۹- ۳۳
۱۷ شاهین ۳۲ ۶ ۱۴ ۱۲ ۲۷ ۳۷ ۱۰- ۳۲
۱۸ مس سرچشمه ۳۲ ۵ ۷ ۲۰ ۲۳ ۵۴ ۳۱- ۲۲
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |
جدول لیگ برتر ایران در پایان هفته ۳۰
ایران لیگ برتر
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپاهان ۳۰ ۱۷ ۸ ۵ ۵۰ ۲۶ ۲۴ ۵۹
۲ استقلال ۳۰ ۱۷ ۷ ۶ ۵۲ ۳۲ ۲۰ ۵۸
۳ تراکتورسازی ۳۰ ۱۶ ۸ ۶ ۵۰ ۳۱ ۱۹ ۵۶
۴ صبای قم ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۳۹ ۳۷ ۲ ۴۶
۵ نفت تهران ۳۰ ۱۲ ۹ ۹ ۳۴ ۳۳ ۱ ۴۵
۶ ذوب آهن ۳۰ ۹ ۱۵ ۶ ۲۹ ۳۱ ۲- ۴۲
۷ فولاد ۳۰ ۱۰ ۹ ۱۱ ۳۳ ۳۱ ۲ ۳۹
۸ پرسپولیس ۳۰ ۹ ۱۲ ۹ ۴۲ ۴۱ ۱ ۳۹
۹ داماش گیلان ۳۰ ۱۰ ۹ ۱۱ ۳۲ ۳۶ ۴- ۳۹
۱۰ نفت آبادان ۳۰ ۱۰ ۹ ۱۱ ۴۳ ۵۰ ۷- ۳۹
۱۱ فجر سپاسی ۳۰ ۱۰ ۸ ۱۲ ۳۱ ۳۷ ۶- ۳۸
۱۲ سایپا ۳۰ ۹ ۱۰ ۱۱ ۴۱ ۳۲ ۹ ۳۷
۱۳ راه آهن ۳۰ ۷ ۱۴ ۹ ۳۵ ۳۷ ۲- ۳۵
۱۴ مس ۳۰ ۹ ۸ ۱۳ ۲۸ ۳۷ ۹- ۳۵
۱۵ ملوان ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۲ ۲۹ ۳۰ ۱- ۳۴
۱۶ شاهین ۳۰ ۶ ۱۳ ۱۱ ۲۶ ۳۴ ۸- ۳۱
۱۷ شهرداری تبریز ۳۰ ۵ ۱۴ ۱۱ ۳۱ ۴۱ ۱۰- ۲۹
۱۸ مس سرچشمه ۳۰ ۴ ۷ ۱۹ ۲۱ ۵۰ ۲۹- ۱۹
۲۴ فروردین ۱۳۹۱ | |
جدول لیگ برتر در پایان هفته ۲۵
ایران لیگ برتر
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپاهان ۲۵ ۱۴ ۷ ۴ ۴۰ ۱۸ ۲۲ ۴۹
۲ استقلال ۲۵ ۱۴ ۵ ۶ ۴۱ ۲۷ ۱۴ ۴۷
۳ تراکتورسازی ۲۵ ۱۳ ۷ ۵ ۴۶ ۳۰ ۱۶ ۴۶
۴ نفت تهران ۲۵ ۱۱ ۸ ۶ ۳۲ ۲۷ ۵ ۴۱
۵ صبای قم ۲۵ ۱۱ ۸ ۶ ۳۱ ۲۷ ۴ ۴۱
۶ فولاد ۲۵ ۱۰ ۷ ۸ ۲۹ ۲۳ ۶ ۳۷
۷ پرسپولیس ۲۵ ۸ ۹ ۸ ۳۵ ۳۴ ۱ ۳۳
۸ ذوب آهن ۲۵ ۷ ۱۲ ۶ ۲۱ ۲۵ ۴- ۳۳
۹ سایپا ۲۵ ۷ ۱۰ ۸ ۳۳ ۲۷ ۶ ۳۱
۱۰ ملوان ۲۵ ۷ ۹ ۹ ۲۵ ۲۳ ۲ ۳۰
۱۱ داماش گیلان ۲۵ ۸ ۶ ۱۱ ۲۶ ۳۴ ۸- ۳۰
۱۲ نفت آبادان ۲۵ ۸ ۶ ۱۱ ۳۵ ۴۵ ۱۰- ۳۰
۱۳ راه آهن ۲۵ ۵ ۱۳ ۷ ۲۷ ۳۰ ۳- ۲۸
۱۴ فجر سپاسی ۲۵ ۷ ۷ ۱۱ ۲۶ ۳۱ ۵- ۲۸
۱۵ مس ۲۵ ۷ ۶ ۱۲ ۲۲ ۳۱ ۹- ۲۷
۱۶ شهرداری تبریز ۲۵ ۵ ۱۱ ۹ ۲۵ ۳۲ ۷- ۲۶
۱۷ شاهین ۲۵ ۵ ۱۱ ۹ ۲۰ ۲۷ ۷- ۲۶
۱۸ مس سرچشمه ۲۵ ۴ ۶ ۱۵ ۱۷ ۴۰ ۲۳- ۱۸
۲۰ بهمن ۱۳۹۰ | |