جدول لیگ
اخرین تغییرات جدول کامل لیگ برتر جام خلیج فارس ۹۲-۹۳

۲۸ مهر ۱۳۹۲ | |
جدول گروه های A،C،D لیگ قهرمانان آسیا

(بیشتر…)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |
جدول رده بندی لیگ برتر خلیج فارس در پایان هفته ۳۲
ایران لیگ برتر
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپاهان ۳۲ ۱۹ ۸ ۵ ۵۴ ۲۷ ۲۷ ۶۵
۲ تراکتورسازی ۳۲ ۱۸ ۸ ۶ ۵۵ ۳۲ ۲۳ ۶۲
۳ استقلال ۳۲ ۱۷ ۹ ۶ ۵۳ ۳۳ ۲۰ ۶۰
۴ صبای قم ۳۲ ۱۲ ۱۲ ۸ ۳۹ ۳۷ ۲ ۴۸
۵ نفت تهران ۳۲ ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۳۵ ۳۵ ۰ ۴۶
۶ ذوب آهن ۳۲ ۹ ۱۷ ۶ ۲۹ ۳۱ ۲- ۴۴
۷ نفت آبادان ۳۲ ۱۱ ۹ ۱۲ ۴۶ ۵۳ ۷- ۴۲
۸ سایپا ۳۲ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۴۶ ۳۵ ۱۱ ۴۱
۹ داماش گیلان ۳۲ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۳۲ ۳۶ ۴- ۴۱
۱۰ فولاد ۳۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۳۴ ۳۳ ۱ ۴۰
۱۱ پرسپولیس ۳۲ ۹ ۱۲ ۱۱ ۴۵ ۴۹ ۴- ۳۹
۱۲ مس ۳۲ ۱۰ ۹ ۱۳ ۳۲ ۳۸ ۶- ۳۹
۱۳ فجر سپاسی ۳۲ ۱۰ ۹ ۱۳ ۳۱ ۳۸ ۷- ۳۹
۱۴ ملوان ۳۲ ۸ ۱۲ ۱۲ ۳۰ ۳۱ ۱- ۳۶
۱۵ راه آهن ۳۲ ۷ ۱۵ ۱۰ ۳۵ ۳۸ ۳- ۳۶
۱۶ شهرداری تبریز ۳۲ ۶ ۱۵ ۱۱ ۳۳ ۴۲ ۹- ۳۳
۱۷ شاهین ۳۲ ۶ ۱۴ ۱۲ ۲۷ ۳۷ ۱۰- ۳۲
۱۸ مس سرچشمه ۳۲ ۵ ۷ ۲۰ ۲۳ ۵۴ ۳۱- ۲۲
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |
جدیدترین تغییرات جدول لیگ برتر ۹۰
ایران لیگ برتر
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ تراکتورسازی ۹ ۶ ۱ ۲ ۲۲ ۱۴ ۸ ۱۹
۲ استقلال ۹ ۶ ۱ ۲ ۱۷ ۱۰ ۷ ۱۹
۳ صبای قم ۹ ۶ ۱ ۲ ۱۱ ۸ ۳ ۱۹
۴ نفت تهران ۸ ۵ ۲ ۱ ۱۴ ۸ ۶ ۱۷
۵ نفت آبادان ۹ ۳ ۴ ۲ ۱۳ ۱۲ ۱ ۱۳
۶ پرسپولیس ۹ ۳ ۳ ۳ ۱۴ ۱۳ ۱ ۱۲
۷ فولاد ۹ ۳ ۳ ۳ ۷ ۹ ۲- ۱۲
۸ سپاهان ۷ ۳ ۲ ۲ ۱۰ ۶ ۴ ۱۱
۹ شاهین ۹ ۲ ۵ ۲ ۹ ۶ ۳ ۱۱
۱۰ شهرداری تبریز ۹ ۲ ۵ ۲ ۱۰ ۱۴ ۴- ۱۱
۱۱ ملوان ۹ ۲ ۴ ۳ ۱۴ ۱۲ ۲ ۱۰
۱۲ ذوب آهن ۷ ۲ ۴ ۱ ۱۰ ۹ ۱ ۱۰
۱۳ سایپا ۸ ۳ ۱ ۴ ۱۱ ۱۱ ۰ ۱۰
۱۴ فجر سپاسی ۹ ۲ ۳ ۴ ۸ ۱۱ ۳- ۹
۱۵ داماش گیلان ۹ ۲ ۳ ۴ ۸ ۱۳ ۵- ۹
۱۶ راه آهن ۹ ۱ ۵ ۳ ۱۱ ۱۵ ۴- ۸
۱۷ مس سرچشمه ۸ ۱ ۱ ۶ ۶ ۱۶ ۱۰- ۴
۱۸ مس ۸ ۰ ۲ ۶ ۹ ۱۷ ۸- ۲
۹ مهر ۱۳۹۰ | |