آخرین وضعیت استخدامی جدید دولت

فروزنده در گفتگوی تفصیلی خود آخرین وضعیت استخدامی جدید دولت در سراسر کشور را تشریح کرد.

(بیشتر…)

۱۴ بهمن ۱۳۹۱ | |