بازدشت 7 هزار و 500 نفر در ارتباط با کودتای ترکیه

بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد که 7 هزار و 543 نفر در راستای تحقیقات کودتای نافرجام جمعه شب در این کشور بازداشت شده اند.

فرانس پرس، به نقل از یلدریم، نوشت از افراد بازداشت شده، 6 هزار و 38 نفر نظامی، 755 نفر قاضی و 100 نفر پلیس هستند.

یلدریم تأکید کرد بازگرداندن مجازات اعدام در ترکیه باید در پارلمان بررسی شود.

او گفت: «باید در پارلمان دربارۀ جزئیات آن بحث و بررسی انجام شود. این مسأله نیازمند تغییر قانون اساسی است».

یلدریم، همچنین، یادآوری کرد که اگر چه نباید با شتابزدگی در این باره تصمیم گرفت، اما نمی توان خواست مردم برای اعدام کودتاچیان را نادیده گرفت.

/ مشرق نیوز