اشعار مذهبی فاطمیه،دو بیتی و رباعیات از حاج احمد آرونی

http://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/glercw4dcrwg6p6gx09.jpg

الهی داد از این دل داد  از این دل

کنار قبر زهرا کرده منزل

بگو زهرا زجا خیزد ببیند

که ا شک دیده کردخاک او گل (بیشتر…)

۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ | |