نخستین سنگ قبر الکترونیکی کشور اختراع شد

نوید کمالی با بیان اینکه در فرهنگ اسلامی توجه به درگذشتگان را داریم، افزود: در طراحی این سنگ قبر، از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت این بخش از فرهنگ اسلامی استفاده کردیم و هدف از طراحی این سنگ قبر افزایش تعامل و رابطه عاطفی و فرهنگی با درگذشتگان است.
(بیشتر…)

۱۷ بهمن ۱۳۹۱ | |