فرهاد مجیدی در تایلند برای پرسپولیسی ها کری خوانی کرد + عکس

فرهاد مجیدی در تایلند برای پرسپولیسی ها کری خوانی کرد + عکس

ظهور۱۲ : عدد ۴ بنا به استدلال های متفاوت استقلالی ها نوعی کری خوانی برای استقلالی ها به شمار میرود . فرهاد مجیدی با پیراهن شماره ۴ و شورت ورزشی شماره ۷ تمرین می کند تا اینگونه برای پرسپولیسی ها کری بخواند.

ظهور۱۲ : عدد ۴ بنا به استدلال های متفاوت استقلالی ها نوعی کری خوانی برای استقلالی ها به شمار میرود .

فرهاد مجیدی با پیراهن شماره ۴ و شورت ورزشی شماره ۷ تمرین می کند تا اینگونه برای پرسپولیسی ها کری بخواند.

۲۷ شهریور ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

شورتش که هیچی یه جای دیگشم بنویسه ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶تاییه

KHAMENEI KHAMENEI