برگزاری آزمون استخدام بانک سینا

ظهور12 : آزمون استخدام بانك سينا روز پنج شنبه 21 شهريور ماه در محل دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد.

اين آزمون صرفاً ويژه متقاضيان واجد شرايط همكاري در استان هاي تهران و البرز مي شد كه از طريق ارسال پيامك توسط بانك به ايشان اطلاع رساني شده بود.

اين آزمون پيرو اطلاعيه بانك سينا مبني بر استخدام نيروي انساني مورد نياز از بين داوطلبان زن و مرد حائز شرايط و دانش آموختگان متولد 1364 به بالاي داراي مدرك كارشناسي در رشته هاي تحصيلي مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي و مالي)، اقتصاد (نظري، محض، بازاريابي و صنعتي)، حسابداري و بانكداري برگزار شد.

مواد آزمون را اطلاعات مربوط به علوم بانكي، اقتصاد، حسابداري، مديريت مالي، مباني سازمان و مديريت، هوش، زبان انگليسي و ICDL تشكيل مي داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.