عکسی از 11 سپتامبر که جاودانه شد/تصویر

عکسی از ۱۱ سپتامبر که جاودانه شد/تصویر

برآورد می‌شود که حدود ۲۰۰ نفر در روز ۱۱ سپتامبر با پریدن از بالای برج‌های دوگانه تجارت جهانی به زندگی خود خاتمه داده باشند که معادل ۷ تا ۸ درصد کل قربانیان آن روز می‌شود.

برآورد می‌شود که حدود ۲۰۰ نفر در روز ۱۱ سپتامبر با پریدن از بالای برج‌های دوگانه تجارت جهانی به زندگی خود خاتمه داده باشند که معادل ۷ تا ۸ درصد کل قربانیان آن روز می‌شود.

۲۱ شهریور ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI