انجام مذاکرات هسته ای از سعید جلیلی گرفته شد

انجام مذاکرات هسته ای از سعید جلیلی گرفته شد

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری رسمی از ادامه مسئولیت مذاکرات هسته ای ایران توسط وزارت امور خارجه خبر داد .

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری رسمی از ادامه مسئولیت مذاکرات هسته ای ایران توسط وزارت امور خارجه خبر داد .

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI