گزارش تصویری/دوازدهمین مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی

گزارش تصویری/دوازدهمین مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی

دوازدهمین مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی صبح امروز یکشنبه با دستگیری ۲۳۸ خرده فروش مواد مخدر، اراذل و اوباش و مظنون به سرقت در مشهد اجرا شد.

دوازدهمین مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی صبح امروز یکشنبه با دستگیری ۲۳۸ خرده فروش مواد مخدر، اراذل و اوباش و مظنون به سرقت در مشهد اجرا شد.

۴ شهریور ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI