حکم ازادی حسنی مبارک رسما صادر شد

جلسه رسیدگی به دادخواست وکیل حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در محل نگهداری وی در زندان طره برگزار شد و با موافقت دادگاه با درخواست وکیل، حکم آزادی مبارک از زندان صادر شد. وکیل مبارک در گفتگو با یکی از خبرگزاریها گفت : با وجود صدور حکم آزادی برای مبارک، وی تا فردا در […]

جلسه رسیدگی به دادخواست وکیل حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در محل نگهداری وی در زندان طره برگزار شد و با موافقت دادگاه با درخواست وکیل، حکم آزادی مبارک از زندان صادر شد.

وکیل مبارک در گفتگو با یکی از خبرگزاریها گفت : با وجود صدور حکم آزادی برای مبارک، وی تا فردا در زندان خواهد ماند تا روند اداری و قضایی خروج وی از زندان انجام شود و روز پنجشنبه از زندان طره مرخص خواهد شد.

۳۱ مرداد ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI