پیدا شدن پای یک انسان در نوشهر جنجال آفرید

پیدا شدن پای یک انسان در نوشهر جنجال آفرید

قطع پای یک بیمار در جراحی ماجرایی جنجالی را در نوشهر رقم زد. محمدعلی قمی‌ اویلی فرماندار نوشهردرباره شایعات چند روز اخیر در نوشهر مبنی بر پیدا شدن یک پای انسان گفت: در چند روز گذشته شایعات زیادی درباره پیدا شدن یک پای انسان در نوشهر بر سر زبان‌ها افتاد و موجب نگرانی و وحشت […]

قطع پای یک بیمار در جراحی ماجرایی جنجالی را در نوشهر رقم زد.

محمدعلی قمی‌ اویلی فرماندار نوشهردرباره شایعات چند روز اخیر در نوشهر مبنی بر پیدا شدن یک پای انسان گفت: در چند روز گذشته شایعات زیادی درباره پیدا شدن یک پای انسان در نوشهر بر سر زبان‌ها افتاد و موجب نگرانی و وحشت شد.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شده است که این پای بریده از سوی پزشکان بیمارستان نوشهر به خاطر شرایط خاص درمانی فرد بیمار از بدن وی قطع شده بود اما به جای دفن این پا، بر اثر غفلت سر از سطل زباله بیمارستان در آورد و سرانجام با پیدا شدن این پای بریده شایعات گوناگونی در شهر پیچید و نگرانی‌هایی به وجود آورد.

فرماندار نوشهر تاکید کرد: همه اطلاعاتی که در نوشهر بر سر زبان‌ها افتاده بود شایعه‌ای بیش نبود و از این بابت نوشهری‌ها هیچگونه نگرانی به خود راه ندهند و به شایعات توجهی نکنند

۳۰ مرداد ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI