حضور عضو بازداشت شده فتنه 88 در مراسم تنفیذ روحانی/عکس

حضور عضو بازداشت شده فتنه ۸۸ در مراسم تنفیذ روحانی/عکس

بی شک غیرمنتظره ترین مهمان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را می توان سعید شریعتی دانست. سعید شریعتی عضو جبهه مشارکت است و از جمله اصلاح طلبانی بود که به همراه محمدعلی ابطحی و سعید حجاریان، هدایت آقایی و محمد عطریانفر در مرداد ۱۳۸۸ محاکمه شدند و اعترافات آنان از صداوسیما پخش شد.

بی شک غیرمنتظره ترین مهمان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را می توان سعید شریعتی دانست.

سعید شریعتی عضو جبهه مشارکت است و از جمله اصلاح طلبانی بود که به همراه محمدعلی ابطحی و سعید حجاریان، هدایت آقایی و محمد عطریانفر در مرداد ۱۳۸۸ محاکمه شدند و اعترافات آنان از صداوسیما پخش شد.

۱۳ مرداد ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI