پرونده فساد ۳ نماینده بر روی میز کار مجلس

ملک شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته بود که موضوع پرونده چند نماینده مجلس در پرونده فساد بزرگ بانکی از سوی قاضی افتخاری مطرح و در رسانه ها منعکس شد. برای همین کمیسیون قضایی برای پیگیری از پرونده ها از دادستان کل و وزیر دادگستری خواسته است […]

ملک شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته بود که موضوع پرونده چند نماینده مجلس در پرونده فساد بزرگ بانکی از سوی قاضی افتخاری مطرح و در رسانه ها منعکس شد. برای همین کمیسیون قضایی برای پیگیری از پرونده ها از دادستان کل و وزیر دادگستری خواسته است برای توضیحات به کمیسیون قضایی بیایند.

علت این حضور هم به دلیل بررسی ضعیف این پرونده و اعتراض نمایندگان بوده است.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر هم در مورد حضور این چهره و مسئول قضایی در کمیسیون گفت: متاسفانه دادستان کل اعلام کردند کاری دارند و نتوانستند در جلسه حاضر شوند برای همین جلسه به هفته آِینده موکول شد. ولی همچنان این پرونده در کمیسیون مطرح و مفتوح است.

۷ مرداد ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI