جلوگیری از سخنرانی متکی در دانشگاه امیرکبیر

ایسنا گزارش داد : علی‌رغم هماهنگی بسیج دانشجویی و نهاد رهبری دانشگاه امیرکبیر، رییس و معاون فرهنگی این دانشگاه ۱۵ دقیقه قبل از آغاز برنامه با لغو مجوز نشست که قرار بود از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با حضور منوچهر متکی برگزار شود، از سخنرانی وی جلوگیری کردند.

ایسنا گزارش داد : علی‌رغم هماهنگی بسیج دانشجویی و نهاد رهبری دانشگاه امیرکبیر، رییس و معاون فرهنگی این دانشگاه ۱۵ دقیقه قبل از آغاز برنامه با لغو مجوز نشست که قرار بود از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با حضور منوچهر متکی برگزار شود، از سخنرانی وی جلوگیری کردند.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI