تایید اینترنتی مدارک تحصیلی در سایت mad.msrt.gov.ir

تمام دانش آموختگان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که جهت تأیید مدارک، متقاضی هستند می توانند با مراجعه به سامانه اداره کل خدمات آموزشی دانشجویان داخل به نشانی www.mad.msrt.gov.ir نسبت به انجام مراحل تایید مدارکشان اقدام کنند. متقاضیان می توانند در این سامانه درخواست و تقاضای خود را ثبت و با استفاده […]

تمام دانش آموختگان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که جهت تأیید مدارک، متقاضی هستند می توانند با مراجعه به سامانه اداره کل خدمات آموزشی دانشجویان داخل به نشانی www.mad.msrt.gov.ir نسبت به انجام مراحل تایید مدارکشان اقدام کنند.

متقاضیان می توانند در این سامانه درخواست و تقاضای خود را ثبت و با استفاده از کد رهگیری مراحل انجام کار را پیگیری کنند.

بر اساس زمان بندی تعیین شده در سامانه، افراد باید اصل مدارک را به یکی از دفاتر پستی سراسر کشور تحویل و پس از انجام فرایند اداری مدارک تایید شده را از مامورین شرکت پست در آدرسی که به هنگام ارائه مدارک اعلام کرده اند، دریافت کنند.

اداره کل دانشجویان داخل وزارت علوم تاکید می کند که آخرین مهلت برای پذیرش حضوری متقاضیان تا ۲۲ اردیبهشت ماه است و از این زمان به بعد مراجعات حضوری پذیرفته نمی شود.

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

نويسنده ديدگاه :علی بقایی

تایید مدرک

۲۴۵۷۵۸۲۹۵۸

نويسنده ديدگاه :21210725900

پیگیری تآییدیه تحصیلی

مشروطی

نويسنده ديدگاه :آزاده

۲۳۱۷۹۷۴۶۸

جواب تاییدیه ی دانشنا مه لیسانس ازاده یزدان یار

KHAMENEI KHAMENEI