عکسهای منتشرشده از شهید حسن شاطری

شهید حسن شاطری رئیس هیئت ایرانی ستاد بازسازی لبنان

شهید حسن شاطری رئیس هیئت ایرانی ستاد بازسازی لبنان

۲۶ بهمن ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI